Hukuk Takip Sistemi

Hukuk Takip Sistemi, Hukuk Departmanı olan şirketler/ kurumlar için geliştirilmiş,  internet üzerinde güvenli şekilde çalıştırılabilen bir yazılımdır. Dava,icra  ve hukuk dosyalarının bilgisayar ortamında, başlangıç aşamasından sonuçlanana kadar kayıt altına alınmasını sağlar.

Kullanıcı tanımlı ve hiyerarşi bazlı yetkilendirme ile dosya avukatı, grup amiri ve/ veya birim müdürlerinin bilgisi dışında dosyalarda değişiklik yapılması engellenerek çok kademeli bilgi güvenliği sağlanır. Sistem, yöneticileri bilgilendirecek ve stratejik kararlar verilmesine yardımcı olacak anlamlı göstergeler ve periyodik raporlar üretir.