Varlık Yönetim Sistemi

Varlık Yönetim Şirketlerinin, üçüncü firmalardan temlik alınan alacaklarının takibi ve tahsiline ilişkin çeşitli bilgilerin bilgisayar ortamında düzenli bir şekilde, fiziksel evrağı ile birlikte saklanması ve raporlanmasının sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir yazılımdır.

Varlık Yönetim Sistemi dahilindeki modüller aracılığı ile; alacakların kaydı, izlenmesi, masraf ve tahsilat girişlerinin yapılması, faiz hesabının yapılması, gerektiğinde alacak üzerine protokol eklenmesi, protokole ait ödeme planının oluşturulması sağlanır. Güncellemeler ile alacak takip ve tahsiline dair işlemlerin yapılmasını sağlar.

Varlık Yönetim Sistemindeki modüller içerisinde yer alan ekranlar zaman kaybı ve tekrar veri girişine izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımla, işlemler düzgün ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmekte ve optimum verimliliğe ulaşılmaktadır.

VYS, genelde birden çok tarafın işbirliği/ortaklığı ile gerçekleşmekte olan alacak takiplerinin mali sonuçlarını herhangi bir ekstra işlem gerektirmeksizin ve karmaşık olabilecek hesaplamaları basitleştiren modülleriyle Varlık Yöneticilerinin asıl işlerine odaklanmalarını sağlar.